Asahi Broadcasting Group HD
ABC TV Head Office
ABC Radio Head Office

1-1-30 Fukushima, Fukushima-ku, Osaka 553-8503

● (JR) Shin-Fukushima

5 minutes walk from Shin-Fukushima Station, JR Tozai Line.

● (Hanshin Line) Fukushima

5 minutes walk from Fukushima Station, Hanshin Line.

 (JR) Fukushima

7 minutes walk from Fukushima Station, JR Loop Line.

 (JR) Osaka

15 minutes walk from Osaka Station, JR Tokaido Line.

 (Keihan Line) Nakanoshima

7 minutes walk from Nakanoshima Station, Keihan Line.

Tokyo Office
ABC TV Tokyo Branch
ABC Radio Tokyo Branch

10F Asahi Shimbun New Building, 5-3-2 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045

● (JR) Shimbashi

13-15 minutes walk from JR Shimbashi Station.

 (Toei Oedo Line) Tsukiji-Shijo

1 minute walk from Tsukijishijo Station, Toei Oedo Line.

 (Tokyo Metro Hibiya Line)

     Higashi Ginza / Tsukiji

8-10 minutes walk from Higashi Ginza Station or Tsukiji Station,
Tokyo Metro Hibiya Line.

 (Tokyo Metro Ginza Line)

     Shimbashi / Ginza

13-15 minutes walk from Shimbashi Station or Ginza Station,
Tokyo Metro Ginza Line.

 (Toei Asakusa Line)

     Shimbashi / Higashi Ginza

10-13 minutes walk from Shimbashi Station or Higashi Ginza Station,
Toei Asakusa Line.

ABC TV Nagoya Branch

3-14-7 Sakae, Naka-ku, Nagoya 460-0008

ANN Paris Bureau

66 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, FRANCE

ANN Shanghai Bureau

Rm.721, Shanghai Central Plaza, 381 Huaihai Rd.(M),Shanghai, 200020 CHINA